Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Energiecontract

 • Momenteel is het belangrijk dat u zelf de juiste einddatum bij uw aanmelding doorgeeft. De nieuwe energieleverancier gaat van die datum uit.

 • Het Contract Einde Register (CER) was sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. De meeste energieleveranciers met een leveringsvergunning  waren hierbij aangesloten. Tot januari 2020 werd in het CER per lopend contract onder andere de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden. Bij een overstap kon de nieuwe energieleverancier de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiecontract naadloos aansloot op het oude contract.

  Sinds eind januari 2020 is het CER niet meer toegankelijk voor energieleveranciers. Daarom is het belangrijk dat u zelf de einddatum van het lopende contract opzoekt en aangeeft op het aanmeldingsformulier. Als u de einddatum niet doorgeeft, gaat uw energieleverancier ervan uit dat het nieuwe contract direct gestart kan worden. Is uw oude contract nog niet afgelopen, dan moet u een opzegvergoeding betalen. Dit voorkomt u door goed de einddatum van uw huidige contract door te geven bij uw overstap. Op deze manier weet uw nieuwe energieleverancier hoe lang er gewacht moet worden met het starten van uw nieuwe contract. 

 • Is het mogelijk een energiecontract over te nemen? Het antwoord op de vraag is simpel. Nee, u kunt het energiecontract niet overnemen van de vorige bewoner. Het energiecontract hoort namelijk niet bij de woning, maar is een persoonsgebonden contract. Uw energiecontract hoort dus bij u.

 • Stilzwijgende verlenging mag, maar alleen als het contract daarbij wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum en loopt door totdat u het zelf opzegt. De opzegtermijn is maximaal 30 dagen.

  Let op: Is uw energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.

 • Een waarborgsom  is een geldbedrag waar een energieleverancier om kan vragen voordat zij u gas en stroom gaan leveren. Dit doen energieleveranciers omdat zij het vermoeden hebben dat er schulden zijn, of er misschien andere dringende redenen zijn waarom u niet aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. De hoogte van de waarborgsom verschilt per leverancier.

  In onderstaande situaties moet u mogelijk een waarborgsom betalen:

  • Slechte kredietscore door schulden of betalingsachterstanden
  • Afsluiting bij een vorige energieleverancier
  • Schulden van een naamgenoot
  • Verhuizing naar een woning waar de vorige bewoner niet betaalde
  • Verhuizing naar een wijk waar veel mensen niet betalen

  Als u onterecht een waarborgsom moet betalen, kunt u bezwaar maken. Bel of mail de energieleverancier en vraag welke gegevens ze van u hebben en waarom u de waarborgsom zou moeten betalen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  heeft u recht van inzage in uw persoonsgegevens. Als de gegevens niet kloppen, dan zal uw situatie opnieuw bekeken moeten worden. Bijvoorbeeld door een kopie van uw legitimatiebewijs, een bewijs van uw huidige inkomen en een kopie van een recent bankafschrift op te sturen.

 • Energie Data Services Nederland (EDSN) is een samenwerkingsplatform van de netbeheerders. EDSN faciliteert de vrije energiemarkt in transitie. Dit doen zij door te zorgen voor 'robuuste, transparante marktprocessen en het veilig beschikbaar stellen van alle relevante energiedata'.

  EDSN verwerkt gegevens met betrekking tot energie-aansluitingen en de daaraan gerelateerde gegevens. Denk hierbij aan het adres van de aansluiting, de gegevens over het energiecontract en gegevens over het verbruik van de aansluiting. Deze gegevens verwerken zij in opdracht van de netbeheerders. Aanpassing van de gegevens verloopt altijd via de netbeheerder of via de energieleverancier met instemming van de eindklant. Dit gebeurt volgens de regels binnen de energie- en privacywetgeving.

 • Elke energieleverancier aan consumenten heeft een leveringsvergunning nodig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft die vergunningen uit. Ook let de ACM erop dat energieleveranciers zich aan de afspraken/voorwaarden houden.

  Op Gaslicht.com tonen wij alleen energieleveranciers met een leveringsvergunning en die voldoen aan de eisen en regels.

 • Een modelcontract is een standaard energiecontract met een variabel tarief dat leveranciers moeten aanbieden. De algemene voorwaarden van alle modelcontracten zijn hetzelfde. De tarieven van een modelcontract mogen bijvoorbeeld niet vaker dan 2 keer per jaar wijzigen.  Leveranciers moeten de tariefwijziging minstens 30 dagen van tevoren bekendmaken. U betaalt geen opzegvergoeding. Een modelcontract is meestal niet het goedkoopste contract. De tarieven en voorwaarden van het modelcontract vindt u op de website van de leverancier. (bron: ACM ConsuWijzer)

  Goed om te weten: energieleveranciers mogen in een modelcontract geen terugleverkosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen. Per 1 juli 2024 zien we dat energieleveranciers die kosten op een andere manier in hun modelcontracten verwerken. Dat doen de meesten door de vaste leveringskosten (vastrecht) op stroom fors te verhogen.

 • De volgende eisen en regels gelden voor een leveringsvergunning van de Autoriteit Consument & Markt:

  • Betrouwbare levering
   Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een leverancier er voor zorgen dat de energielevering betrouwbaar is. Dit gebeurt door aan te tonen dat het bedrijf beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten. Wanneer het bedrijf niet op betrouwbare wijze kan leveren, kan de ACM besluiten de vergunning in te trekken. 
  • Regels voor leveringszekerheid
   Energieleveranciers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het de regels naleeft die gaan over het waarborgen van leveringszekerheid. 

  • Leveringsplicht
   Energieleveranciers zijn verplicht elektriciteit en gas te leveren aan iedereen die daarom vraagt. Klanten moeten daarop kunnen vertrouwen.
    
  • Redelijke tarieven en voorwaarden
   Energieleveranciers moeten energie leveren tegen redelijke tarieven en voorwaarden. Deze tarieven en voorwaarden worden door de ACM gecontroleerd. Wijzigingen in de tarieven en voorwaarden moeten bij de toezichthouder gemeld worden. 
    
  • Modelcontract
   Energieleveranciers zijn verplicht klanten een modelcontract  aan te bieden. Dit modelcontract is een contract met variabele tarieven en een contractduur voor onbepaalde tijd.
    
  • Behandeling klachten
   Energieleveranciers moeten zorgen voor een klachtenregeling. Klanten moeten bij  terecht kunnen met klachten over dedienstverlening.
    
  • Stroometiket
   Energieleveranciers zijn verplicht klanten informatie te geven over de herkomst en milieukwaliteit van de elektriciteit die geleverd wordt. Klanten moeten deze gegevens kunnen vergelijken met gegevens van andere leveranciers. Deze informatie moet elk jaar bij de rekening meegestuurd worden. 
    
  • Verkopen aan consumenten
   Voor het verkopen van energiecontracten aan consumenten heeft een energieleverancier niet alleen met energiewetgeving te maken. Ook moeten de algemene regels voor het verkopen aan consumenten nagekomen worden. Zo moet er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat klanten goed geïnformeerd hun keuze maken. En moet de leverancier consumenten informeren of ze recht hebben op een bedenktijd.

  Klik hier voor alle vergunninghouders van elektriciteit en gas.

 • Wie via internet een energiecontract afsluit, kan binnen 14 dagen besluiten dat hij/zij het energiecontract toch niet wil. De bedenktijd gaat in op het moment dat men het contract ontvangt.

 • Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.