De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Energiecontract

 • Bij een overstap raadpleegt uw nieuwe energieleverancier het Contract Einde Register (CER) om na te gaan per wanneer uw huidige contract afloopt. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn aangesloten bij deze centrale databank. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft begin 2020 geoordeeld dat er onvoldoende grond is om energieleveranciers bij deze gegevens te laten. Wanneer u al vaker via Gaslicht.com bent overgestapt bent u gewend dat de energieleverancier dit dus voor u controleerde. Momenteel is het belangrijk dat u zelf de juiste einddatum bij uw aanmelding doorgeeft. De nieuwe energieleverancier gaat van die datum uit.

 • Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. De meeste energieleveranciers met een leveringsvergunning  zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin onder andere de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden.

  Bij een overstap kan de nieuwe energieleverancier de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiecontract naadloos aansluit op het oude contract.

  In het CER worden per energiecontract de volgende zaken weergegeven:
  • Bij welke energieleverancier het contract is afgesloten;
  • Wat de einddatum van het contract is;
  • Of het contract is opgezegd.

  Het doel van het Contract Einde Register is dat energieleveranciers gezamenlijk contractgegevens bijhouden, zodat overstappen naar een nieuw energiecontract veel gemakkelijker wordt. Momenteel worden deze gegevens wel bijgehouden, maar zijn deze niet in te zien door de nieuwe energieleverancier. Daarom is het belangrijk dat u zelf de einddatum van het lopende contract opzoekt en aangeeft op het aanmeldingsformulier.

 • Stilzwijgende verlenging is wel toegestaan. Maar alleen als het energiecontract daarbij wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd is een contract zonder einddatum. De opzegtermijn is maximaal 30 dagen.

  Let op: Is het energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding meer vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.

 • Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

 • Een waarborgsom  is een geldbedrag waar een energieleverancier om kan vragen voordat zij u gas en stroom gaan leveren. Dit doen energieleveranciers omdat zij het vermoeden hebben dat er schulden zijn, of er misschien andere dringende redenen zijn waarom u niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De hoogte van de waarborgsom verschilt per leverancier.

  In onderstaande situaties moet u mogelijk een waarborgsom betalen:

  • Slechte kredietscore door schulden of betalingsachterstanden
  • Afsluiting bij een vorige energieleverancier
  • Schulden van een naamgenoot
  • Verhuizing naar een woning waar de vorige bewoner niet betaalde
  • Verhuizing naar een wijk waar veel mensen niet betalen

  Als u onterecht een waarborgsom moet betalen, kunt u bezwaar maken. Bel of mail de energieleverancier en vraag welke gegevens ze van u hebben en waarom u de waarborgsom zou moeten betalen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  heeft u recht van inzage in uw persoonsgegevens. Als de gegevens niet kloppen, dan zal uw situatie opnieuw bekeken moeten worden. Bijvoorbeeld door een kopie van uw legitimatiebewijs, een bewijs van uw huidige inkomen en een kopie van een recent bankafschrift op te sturen.

 • Zodra een energiecontract voor bepaalde tijd afloopt, verandert het automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Dit contract is opzegbaar met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

  Een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven brengt hogere kosten met zich mee. We adviseren dan ook om twee maanden voor het einde van het (jaar)contract opnieuw te vergelijken en zo mogelijk over te stappen op een bepaalde tijd contract (bijv. jaarcontract) met actietarieven.

 • Elke energieleverancier aan consumenten heeft een leveringsvergunning nodig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft die vergunningen uit. Ook let de ACM erop dat energieleveranciers zich aan de afspraken/voorwaarden houden.

  Op Gaslicht.com tonen wij alleen energieleveranciers met een leveringsvergunning en die voldoen aan de eisen en regels.

 • Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin o.a. de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden.

  In het verleden werd alle contractadministratie bijgehouden vanuit het Contract Controle Protocol (CCP), onderdeel van EDSN: Energie Data Services Nederland.

  Momenteel worden deze gegevens wel bijgehouden, maar zijn deze niet in te zien door energieleveranciers. Daarom is het belangrijk dat u zelf de einddatum van uw lopende contract invult op het aanmeldingsformulier. 

 • De volgende eisen en regels gelden voor een leveringsvergunning van de Autoriteit Consument & Markt:

  • Betrouwbare levering
   Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een leverancier er voor zorgen dat de energielevering betrouwbaar is. Dit gebeurt door aan te tonen dat het bedrijf beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten. Wanneer het bedrijf niet op betrouwbare wijze kan leveren, kan de ACM besluiten de vergunning in te trekken. 
  • Regels voor leveringszekerheid
   Energieleveranciers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het de regels naleeft die gaan over het waarborgen van leveringszekerheid. 

  • Leveringsplicht
   Energieleveranciers zijn verplicht elektriciteit en gas te leveren aan iedereen die daarom vraagt. Klanten moeten daarop kunnen vertrouwen.
    
  • Redelijke tarieven en voorwaarden
   Energieleveranciers moeten energie leveren tegen redelijke tarieven en voorwaarden. Deze tarieven en voorwaarden worden door de ACM gecontroleerd. Wijzigingen in de tarieven en voorwaarden moeten bij de toezichthouder gemeld worden. 
    
  • Modelcontract
   Energieleveranciers zijn verplicht klanten een modelcontract  aan te bieden. Dit modelcontract is een contract met variabele tarieven en een contractduur voor onbepaalde tijd.
    
  • Behandeling klachten
   Energieleveranciers moeten zorgen voor een klachtenregeling. Klanten moeten bij  terecht kunnen met klachten over dedienstverlening.
    
  • Stroometiket
   Energieleveranciers zijn verplicht klanten informatie te geven over de herkomst en milieukwaliteit van de elektriciteit die geleverd wordt. Klanten moeten deze gegevens kunnen vergelijken met gegevens van andere leveranciers. Deze informatie moet elk jaar bij de rekening meegestuurd worden. 
    
  • Verkopen aan consumenten
   Voor het verkopen van energiecontracten aan consumenten heeft een energieleverancier niet alleen met energiewetgeving te maken. Ook moeten de algemene regels voor het verkopen aan consumenten nagekomen worden. Zo moet er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat klanten goed geïnformeerd hun keuze maken. En moet de leverancier consumenten informeren of ze recht hebben op een bedenktijd.

  Klik hier voor alle vergunninghouders van elektriciteit en gas.

Ontdek hoeveel u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie