Meter en metingen

 • Enkeltarief of dubbeltarief?

  Enkeltarief is één tarief. Tegen dat tarief wordt al het energieverbruik afgerekend. Dubbeltarief bestaat uit een normaaltarief en een daltarief. Het daltarief betaalt u 's nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. We noemen dit ook wel daluren.

  Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het normaaltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen.

  Dubbeltarief is alleen mogelijk bij een meter met twee telwerken. Enkeltarief is bij de meeste energieleveranciers mogelijk bij een meter met zowel één telwerk als met twee telwerken.

 • Hoe kan het dat mijn meter een te hoog verbruik aangeeft?

  Controleer dan het volgende:

  • Schakel alle apparaten uit. Dus ook de waakvlammetjes en de apparaten die standby blijven staan. Blijft de meter dan nog lopen?
  • Zijn er nieuwe apparaten in huis die een hoger verbruik kunnen genereren?
  • Is de gezinssamenstelling gewijzigd?
  • Is er al eens een vergelijking gemaakt met buren die een soortgelijke (gezins)samenstelling hebben?
  • Is de energieleverancier al gevraagd een onderzoek te doen?

  Wanneer dit niets oplevert, kan er met de energieleverancier afgesproken worden de meter te laten ijken. De kosten zijn voor de partij die ongelijk heeft. Echter, dit is geen goedkoop onderzoek en het is daarom raadzaam eerst de andere mogelijkheden te bekijken.

 • Hoe vraag ik krachtstroom aan?

  Als u krachtstroom nodig heeft omdat u bijvoorbeeld nieuwe apparatuur in huis krijgt, heeft u een 3-fasenaansluiting nodig. Met andere woorden een aansluiting van minimaal 3x25 Ampere. U vraagt in de meeste gevallen een verhoging van uw aansluiting aan. Een installateur kan beoordelen welke aansluiting u precies nodig heeft. 

 • Kan ik een andere meter laten installeren?

  Ja, dat kan op eigen kosten. Er kan zelf beslist worden of er een andere meter moet komen en waar deze gekocht of gehuurd wordt. Kijk wel eerst na of de huidige verhuurder van de meter hierover geïnformeerd moet worden en of er een opzegtermijn bestaat. Bedrijven die meters verkopen, verhuren, plaatsen, onderhouden en meterstanden opnemen, hebben een formele erkenning (een certificaat) nodig.

  Kijk op de site van Tennet voor de overzichten van erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas.

 • Moet ik de meterstanden doorgeven bij verhuizing?

  In alle gevallen dient de leverancier van te voren ingelicht te worden op welke datum de verhuizing gaat plaatsvinden. De energieleverancier vraagt dan om de meterstanden van de oude en de nieuwe woning door te geven. Deze standen moet de energieleverancier binnen 15 werkdagen na de verhuisdatum doorgeven aan de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Als er iemand van energieleverancier verandert, houdt de netbeheerder dat ook bij. Als de verbruiker of de energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, dan maakt de netbeheerder een schatting.

 • Moet ik mijn meter laten aanpassen als ik overstap?

  Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

 • Waarom wijken de meterstanden op mijn jaarafrekening af?

  Vraag eerst aan de energieleverancier hoe dit komt. Het kan zijn dat deze een fout gemaakt heeft. Of misschien zijn de meterstanden te laat doorgegeven. In dat geval moet de leverancier de meterstanden schatten. Lost de energieleverancier het probleem met de jaarafrekening of eindafrekening niet goed op, dan moet dit eerst formeel gemeld worden. We noemen dit 'bezwaar indienen'. Hiervoor kan een voorbeeldbrief van ConsuWijzer gebruikt worden. Verstuur de brief per aangetekende post, dit is namelijk bewijs dat de brief is verstuurd. De energieleverancier moet dan zo snel mogelijk op het bezwaar reageren. Niet eens met de beslissing? Ga dan naar de Geschillencommissie.

 • Wanneer moet ik kiezen voor een dubbele meter?

  Bij een dubbele meter of zogeheten 'tweestandenmeter' wordt het stroomverbruik in piek-en daltijden apart gemeten. Tijdens de daluren geldt een lager tarief per kWh. Afhankelijk van de leverancier bedraagt het verschil ongeveer 1 cent per kWh.

  Afhankelijk van leverancier, verbruik, regio én op welke tijdstip waarop veel elektriciteit gebruikt wordt, kan een dubbele meter besparingen opleveren. Een vuistregel volgens ConsuWijzer: wordt minstens de helft van de stroom tijdens de daluren gebruikt, dan kan het voordeliger zijn om te kiezen voor dubbeltarief. Bij een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh per jaar moet dus minstens 1750 kWh in de daluren plaatsvinden. Bij een proef op de som met behulp van onze energievergelijker blijkt dat men op jaarbasis dan slechts een paar euro goedkoper uit is (peildatum 25-7-2016). In de meeste gevallen is het niet rendabel om voor dubbeltarief te kiezen. Zelfs als een huishouden het merendeel van de stroom in de daluren verbruikt, zijn ze op jaarbasis hooguit een paar tientjes goedkoper uit.

  Bestaat toch de wens om van enkel- naar dubbeltarief te gaan, en is er in huis geen meter met een dubbele meter geïnstalleerd, dan moet er een nieuwe meter geplaatst worden. De kosten daarvan liggen rond de honderd euro. 

  In sommige plaatsen wordt standaard een meter met een dubbel telraam geplaatst. Dit wil niet zeggen dat er ook dubbeltarief wordt berekend. Dit is te zien op de jaarafrekening. Bij dubbeltarief zijn op de rekening twee verschillende tarieven te zien. Is er een meter met dubbel telraam aanwezig, dan kan er bij de meeste energieleveranciers zonder kosten overgestapt worden naar dubbeltarief. Datzelfde geldt als besloten wordt van dubbel- naar enkeltarief te gaan.

 • Wat is een slimme meter?

  Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter. De netbeheerder kan via deze digitale meter de meterstanden op afstand uitlezen als daartegen geen bezwaar bestaat. Met een slimme meter kan meer inzicht in het energieverbruik verkregen worden, waardoor besparen makkelijker wordt. Het is dan mogelijk meer grip op het energieverbruik, de hoeveelheid energie die verbruikt wordt en dus op de energiekosten te krijgen.

  De uitrol van de slimme meter start is januari 2012 gestart. De netbeheerder maakt een planning voor de betreffende regio en laat weten wanneer de slimme meter wordt geleverd. Hier hoeft zelf dus niets voor gedaan te worden, tenzij de wens bestaat een slimme meter eerder te willen hebben. Het kan zijn dat sommige huishoudens pas over een aantal jaren aan de beurt zijn. De netbeheerder plaatst de komende twee jaren in de volgende gevallen slimme meters: nieuwbouw, grootschalige renovatie, reguliere vervanging, verbetering van het energielabel van minimaal twee niveaus, wanneer de woning ten minste energieklasse B krijgt, op aanvraag van de consument zelf.

  Vanaf 2014 is het de bedoeling dat alle huishoudens in Nederland een slimme meter aangeboden krijgen.

 • Wat is een verbruikskostenoverzicht?

  Als u een slimme meter heeft ontvangt u elke 2 maanden kosteloos een verbruikskostenoverzicht, tenzij u bij uw netbeheerder heeft aangeven dat uw slimme meter niet mag worden uitgelezen. Hierin wordt uw stroom- en/of gasverbruik van de 2 voorgaande maanden weergegeven.

  Op het overzicht vindt u de volgende informatie:

  • uw verbruik,
  • een indicatief kostenoverzicht,
  • een vergelijking met voorgaande jaren,
  • een vergelijking met andere huishoudens vergelijkbaar met het uwe.

  Het kan zijn dat uw energiebedrijf u nog meer informatie geeft. Hier is het energiebedrijf vrij in. Dit overzicht helpt u om energie te besparen. Door het overzicht heeft u namelijk meer inzicht in en grip op uw energieverbruik en de kosten.

  Heeft u het kosten- en verbruiksoverzicht niet of niet op tijd ontvangen, vraag dan uw energieleverancier om uitleg. U ontvangt het overzicht namelijk niet van uw netbeheerder maar van uw energieleverancier.

 • Wat is het verschil tussen een enkel- en dubbeltariefmeter?

  Met een enkele meter wordt alle stroom afgerekend tegen één tarief. Met een dubbele meter kunnen er twee tarieven gelden: één voor de piekuren en één voor de daluren.

  Bij een enkeltarief wordt altijd één tarief betaald, ongeacht de dag of het tijdstip van verbruik. Bij een dubbeltarief wordt in het weekend en 's avonds na 11 uur tot 's morgens 7 uur een lager tarief betaald. Afhankelijk van de energieleverancier bedraagt het verschil ongeveer 1 cent per kWh. In sommige regio's begint het daltarief eerder, namelijk om 9 uur 's avonds.

  Afhankelijk van de leverancier, verbruik, regio én op welke tijdstippen waarop veel elektriciteit wordt gebruikt, kan een dubbeltarief besparingen opleveren. Een vuistregel volgens ConsuWijzer is: bij een jaarverbruik van meer dan 3500 kWh aan energie, én minstens de helft van deze energie voor eigen gebruik tijdens de daluren. In dat geval kan het voordeliger zijn om te kiezen voor dubbeltarief, al scheelt het bij gemiddeld verbruik slechts een paar euro op jaarbasis (peildatum 25-7-2016).

  In geval de wens van enkel- naar dubbeltarief bestaat, en er is in huis geen meter met een dubbel telwerk geïnstalleerd, moet er een nieuwe meter geïnstalleerd worden. De kosten daarvan liggen rond de honderd euro.

  In sommige plaatsen wordt standaard een meter met een dubbel telraam geplaatst. Dit wil niet zeggen dat er ook dubbeltarief wordt berekend. Dit is te zien op de jaarafrekening. Bij dubbeltarief staan op de factuur twee verschillende tarieven. Hangt er een meter met dubbel telwerk in huis, dan kan er bij de meeste energieleveranciers zonder kosten overgestapt worden naar dubbeltarief. Datzelfde geldt als besloten wordt om van dubbel- naar enkeltarief te gaan.

  Voor gas bestaat er geen enkeltarief en dubbeltarief.

 • Wat is krachtstroom?

  Krachtstroom is hetzelfde als een 3-fasenaansluiting. Een 3-fasenaansluiting is een aansluiting van 3 x 25 Ampère of hoger. Krachtstroom staat ook wel bekend als draaistroom. 

  Krachtstroom is nodig bij apparatuur die meer capaciteit vraagt dan een standaard aansluiting. Meer capaciteit is nodig als je apparaten installeert die een hogere energiebehoefte hebben dan waarvoor je aansluiting geschikt is. Voorbeelden hiervan zijn jacuzzi's, sauna's, elektrische kookapparatuur of een elektrische warmtepomp. 

  In de meeste woonhuizen vind je een 1 -faseaansluiting (aansluitwaarde van 1 x 35 Ampère voor elektriciteit). Bij nieuwbouw wordt in de meeste gevallen standaard een 1-faseaansluiting geïnstalleerd. Als je krachtstroom wilt, moet je dit dus zelf aanvragen bij je netbeheerder. Zie ook mijnaansluiting.nl.

 • Wat moet ik doen wanneer mijn verbruik te hoog is?

  Meterijking kan duidelijkheid geven bij een te hoog verbruik en het goed functioneren van de meter. IJking kan bij de netbeheerder aangevraagd worden. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport van energie in zijn gebied.

  Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

  1. De meter geeft buiten de eigen schuld om onterecht teveel verbruik aan. In dat geval moet de netbeheerder de meter dan vervangen of herstellen. Hij betaalt ook de kosten voor de ijking. Daarnaast moet er samen met het energiebedrijf vastgesteld worden of er de afgelopen jaren te veel of te weinig is betaald. Het energiebedrijf moet dit vervolgens verrekenen.

  2. De meter is in orde. De verbruiker betaalt dan zelf de kosten voor de ijking. De netbeheerder mag zelf bepalen hoeveel er voor een ijking betaald moet worden. ACM (Autoriteit Consument & Markt) stelt deze tarieven namelijk niet vast. IJking gaat op basis van kosten ongelijk. Dat betekent dat er vooraf betaald moet worden. Blijkt dat de meter buiten de eigen schuld om niet goed functioneert, dan wordt het bedrag na de ijking terugbetaald. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de netbeheerder.

 • Wie betaalt de aanpassingen aan mijn gas- of elektriciteitsmeter?

  De overheid heeft bepaald dat de kosten van aanpassing voor eigen rekening zijn.

 • Wie geeft de meterstanden door bij een overstap?

  Bij een overstap naar een andere energieleverancier neemt degene die overstapt ook zelf de meterstand op. De nieuwe energieleverancier zal zelf om deze meterstanden vragen. Deze meterstanden moet de leverancier binnen 15 werkdagen na de overstap doorgeven aan de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Als er iemand van energieleverancier verandert, houdt de netbeheerder dat ook bij. Als de energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, dan maakt de netbeheerder een schatting.

 • Wie is de eigenaar van de meters?

  Het bedrijf van wie de elektriciteitsmeter en gasmeter wordt gehuurd, is eigenaar van de meter. Dat is vaak het meetbedrijf. En het meetbedrijf is vaak de netbeheerder. Vragen over de meter kunnen daarom gesteld worden aan deze netbeheerder. Deze registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

 • Wie neemt de meterstanden op?

  De verbruiker neemt zelf de meterstand op. De energieleverancier vraagt elk jaar de standen van de elektriciteitsmeter of de gasmeter door te geven. Ook wanneer er wordt overgestapt naar een andere leverancier, neemt de verbruiker zelf de meterstand op. Dat kan via een meterkaartje, telefonisch of via internet.

  Daarnaast is het bedrijf van wie de meter gehuurd wordt, verplicht om langs te komen om de meterstanden op te nemen. Dit gebeurt minimaal één keer per drie jaar. De kosten voor de huur van de meter zijn inclusief de kosten om de meterstanden op te nemen.