Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Meter en metingen

 • Uw privacy is beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Uw netbeheerder en energieleverancier moeten zich aan regels houden bij het gebruik van uw gegevens. Daarom mogen zij uw meetgegevens alleen op bepaalde momenten uitlezen en gebruiken. Ook zijn zij verplicht om uw gegevens goed te beveiligen. Lees meer over uw privacy bij de slimme meter op ConsuWijzer, het loket van Rijksoverheid.

 • Uw huidige gas- en elektriciteitsmeter wordt vervangen in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur.

 • Ja, Agentschap Telecom (vanaf 1 januari 2023 onder de naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) ziet erop toe dat de netbeheerders alleen goedgekeurde meters plaatsen. Ook ziet de organisatie erop toe dat de meters, ook na plaatsing, goed blijven meten.

 • Controleer dan het volgende:

  • Schakel alle apparaten uit. Dus ook de waakvlammetjes en de apparaten die standby blijven staan. Blijft de meter dan nog lopen?
  • Zijn er nieuwe apparaten in huis die een hoger verbruik kunnen genereren?
  • Is de gezinssamenstelling gewijzigd?
  • Is er al eens een vergelijking gemaakt met buren die een soortgelijke (gezins)samenstelling hebben?
  • Is de energieleverancier al gevraagd een onderzoek te doen?

  Wanneer dit niets oplevert, kan er met de energieleverancier afgesproken worden de meter te laten ijken. De kosten zijn voor de partij die ongelijk heeft. Echter, dit is geen goedkoop onderzoek en het is daarom raadzaam eerst de andere mogelijkheden te bekijken.

 • Als u niet wilt dat de meterstanden tweemaandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

 • Als u krachtstroom nodig heeft omdat u bijvoorbeeld nieuwe apparatuur in huis krijgt, heeft u een 3-fasenaansluiting nodig. Met andere woorden een aansluiting van minimaal 3x25 Ampere. U vraagt in de meeste gevallen een verhoging van uw aansluiting aan. Een installateur kan beoordelen welke aansluiting u precies nodig heeft. 

 • Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoet. Is dat het geval dan moet de fabrikant de meter voorzien van de nodige merktekens zoals de CE-markering en andere merktekens die we vroeger de IJkmerken noemden. De slimme meters in Nederland zijn goed en betrouwbaar. Er mag bij u thuis niet zomaar een meter worden opgehangen. Uw meter moet een heel betrouwbare meter zijn. Een meter die tegen een stootje kan, lang meegaat en bovenal steeds goed aanwijst. (bron: Agentschap Telecom)

 • Nee. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Dat betekent dat de meter niet automatisch wordt uitgelezen. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, mits deze niet vervangen hoeft te worden. Wanneer uw meter wel vervangen moet worden, dan krijgt u bij weigering een digitale meter die niet slim is, dus zonder communicatiemodule.

 • Volgens netbeheer Nederland kunt u ervan uitgaan dat er alleen betrouwbare meters geinstalleerd worden. In berichtgeving is de indruk ontstaan dat er een specifiek aantal meters gevoeliger is en waar afwijkingen kunnen ontstaan. Daarop is een lijst met meters gepubliceerd die voorwerp van onderzoek waren. Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. De resultaten uit het onderzoek zijn geconstateerd in extreme situaties die normaal in de dagelijkse praktijk niet voorkomen, aldus de netbeheerders. 

  Agentschap Telecom: Slimme elektriciteitsmeters zijn nauwkeurig en meten correct. De Nederlandse consument kan er vertrouwen in hebben. Om dat vertrouwen te ondersteunen voert Agentschap Telecom vanaf maart 2017 extra toezicht uit.

 • De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via https://www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

 • Ja, dat kan op eigen kosten. Er kan zelf beslist worden of er een andere meter moet komen en waar deze gekocht of gehuurd wordt. Kijk wel eerst na of de huidige verhuurder van de meter hierover geïnformeerd moet worden en of er een opzegtermijn bestaat. Bedrijven die meters verkopen, verhuren, plaatsen, onderhouden en meterstanden opnemen, hebben een formele erkenning (een certificaat) nodig.

  Kijk op de site van Tennet voor de overzichten van erkende meetbedrijven voor elektriciteit en gas.

 • Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter bieden de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij de traditionele meter. Ga voor meer informatie naar de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor de gebruiksaanwijzing.

  Verder kunt u uw meetgegevens eenvoudig zien door de slimme meter te koppelen aan uw interne wifinetwerk, aan uw pc, aan uw thermostaat of aan een zogenaamde energieverbruiksmanager, bijvoorbeeld Bencompare.

 • Ja, dat kan. Door contact op te nemen met uw netbeheerder (telefonisch of via de website) kunt u versneld een slimme meter aanvragen. Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde prioriteitsplaatsing, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 60 exclusief btw. Als in uw woning geen gasmeter aanwezig is en u wilt een slimme elektriciteitsmeter geplaatst hebben, kost dat €  56 exclusief btw (peildatum augustus 2023)
  Een prioriteitsplaatsing betreft altijd de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit én gas, tenzij u niet op gas bent aangesloten. Na aanvraag wordt de meter binnen 3 maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

 • Uw netbeheerder kan niet zien wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard worden zes keer per jaar uw meterstanden uitgelezen, tenzij u zelf anders aangeeft. De netbeheerder kan geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

 • Nee. Uw netbeheerder meet alleen de uitwisseling van energie tussen uw aansluiting en het net. Aan de meterstanden kan de netbeheerder niet zien welke apparaten u in huis heeft of wanneer u thuis bent. Daarnaast worden de standen van de voorgaande periode uitgelezen, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

 • In alle gevallen dient de leverancier van te voren ingelicht te worden op welke datum de verhuizing gaat plaatsvinden. De energieleverancier vraagt dan om de meterstanden van de oude en de nieuwe woning door te geven. Deze standen moet de energieleverancier binnen 15 werkdagen na de verhuisdatum doorgeven aan de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Als er iemand van energieleverancier verandert, houdt de netbeheerder dat ook bij. Als de verbruiker of de energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, dan maakt de netbeheerder een schatting.

 • Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

 • Op onsenergie.net vindt u de handleidingen van verschillende elektriciteitsmeters en gasmeters.

 • Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en verwerken van de meterstanden en vraagt elk jaar om de meterstanden door te geven. Netbeheerders zijn verplicht om de meterstanden eens per 3 jaar te controleren.  In het verleden kwam er altijd een meteropnemer bij u langs. Dat is niet meer nodig: u kunt de stand(en) nu snel en eenvoudig zelf online doorgeven. Wanneer u de meterstanden online doorgeeft, ziet de netbeheerder of de gas- en/of elektriciteitsmeter het juiste verbruik registreert. Ze zien dus of de meter goed werkt. 

 • Vraag eerst aan de energieleverancier hoe dit komt. Het kan zijn dat deze een fout gemaakt heeft. Of misschien zijn de meterstanden te laat doorgegeven. In dat geval moet de leverancier de meterstanden schatten. Lost de energieleverancier het probleem met de jaarafrekening of eindafrekening niet goed op, dan moet dit eerst formeel gemeld worden. We noemen dit 'bezwaar indienen'. Hiervoor kan een voorbeeldbrief van ConsuWijzer gebruikt worden. Verstuur de brief per aangetekende post, dit is namelijk bewijs dat de brief is verstuurd. De energieleverancier moet dan zo snel mogelijk op het bezwaar reageren. Niet eens met de beslissing? Ga dan naar de Geschillencommissie.

 • Bij een dubbele meter of zogeheten 'tweestandenmeter' wordt het stroomverbruik in normaal- en daltijden apart gemeten. Tijdens de daluren geldt een lager tarief per kWh. 

  Afhankelijk van leverancier, verbruik, regio én op welk tijdstip veel elektriciteit gebruikt wordt, kan een dubbele meter besparingen opleveren. Een vuistregel volgens ConsuWijzer: wordt minstens de helft van de stroom tijdens de daluren gebruikt, dan kan het voordeliger zijn om te kiezen voor dubbeltarief. Bij een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh per jaar moet dus minstens 1750 kWh in de daluren plaatsvinden. 

  Bestaat toch de wens om van enkel- naar dubbeltarief te gaan, en is er in huis geen meter met een dubbele meter geïnstalleerd, dan moet er een nieuwe meter geplaatst worden. 

 • Naast het reguliere toezicht op het kwaliteitscontrolesysteem van de netbeheerders gaat Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) extra steekproefinspecties uitvoeren op momenten dat een netbeheerder meters controleert en bij doormetingen ter plaatse (bij de klant thuis). Het RDI beoordeelt dan of deze metingen goed uitgevoerd worden zodat u de slimme meter kunt blijven vertrouwen. Dit is een extra maatregel omdat de RDI ons gezamenlijk vertrouwen in de slimme meter wil ondersteunen.

  De RDI is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Daar hebben de slimme meters ook mee te maken. De slimme meter moet namelijk ook goed blijven functioneren als er elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld afgegeven door een router of modem, in de buurt van de meter aanwezig is. Ook hier voldoet de slimme meter aan de gestelde Europese eisen.

 • Het vervangen van uw traditionele meter door een slimme meter kost u niets. Wel blijft u, net als nu, betalen voor de meterhuur. De overheid stelt de prijzen van de meterhuur jaarlijks vast. Dit tarief wordt door de toezichthouder op de energiemarkt (de Autoriteit Consument en Markt – ACM) vastgesteld.
  U hoort vanzelf van uw netbeheer wanneer uw meter vervangen wordt door een slimme meter. Als u op eigen initiatief, eerder, een slimme meter aanvraagt, kunnen er wel kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor situaties waarin u na het uitzetten of weigeren van de meter, de meter later alsnog wilt laten aanzetten of wilt laten installeren.

 • Het energierapport ontvangt u maandelijks als u een slimme meter heeft. Met behulp van het energierapport (voorheen verbruikskostenoverzicht of VKO) geeft uw energieleverancier inzicht in uw werkelijke energieverbruik en vertelt wat het kost. Hierin ziet u het energieverbruik en de kosten van de afgelopen maand. Daarbij krijgt u ook een vergelijking met het verbruik van dezelfde maand een jaar eerder en van een huishouden dat op het uwe lijkt. Door inzicht te krijgen in uw verbruik kunt u bewuster omgaan met energie.

 • Een slimme meter is een digitale energiemeter die uw meterstanden automatisch doorgeeft aan de netbeheerder. Heeft u nu een draaischijfmeter (ferrarismeter)? Of een gewone digitale meter? Dan krijgt u in plaats daarvan een slimme meter.

  Met de slimme meter is het makkelijker om uw energieverbruik in de gaten te houden. Dit kunt u zelf doen met de verbruiks- en kostenoverzichten die u elke maand van uw energieleverancier ontvangt.

  Voor het einde van 2020 krijgen alle huishoudens en kleine bedrijven een slimme meter aangeboden.

 • Als u een slimme meter heeft ontvangt u elke maand kosteloos een verbruikskostenoverzicht, tegenwoordig energierapport genoemd. Dit energierapport geeft inzicht in uw energieverbruik en bijbehorende kosten.

  Op het overzicht vindt u de volgende informatie:

  • uw verbruik,
  • een indicatief kostenoverzicht,
  • een vergelijking met voorgaande jaren,
  • een vergelijking met andere huishoudens vergelijkbaar met het uwe.

  Het kan zijn dat uw energiebedrijf u nog meer informatie geeft. Hier is het energiebedrijf vrij in. Dit overzicht helpt u om energie te besparen. Door het overzicht heeft u namelijk meer inzicht in en grip op uw energieverbruik en de kosten.

  Heeft u het kosten- en verbruiksoverzicht niet of niet op tijd ontvangen, vraag dan uw energieleverancier om uitleg. U ontvangt het overzicht namelijk niet van uw netbeheerder maar van uw energieleverancier.

 • Bij een enkeltarief betaalt u de hele dag dezelfde prijs voor uw elektriciteit. Bij een dubbeltarief betaalt u een daltarief tijdens daluren en een normaaltarief daarbuiten. Het daltarief betaalt u 's nachts, in het weekend en op feestdagen.

  Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het normaaltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen.

  Enkeltarief kan bij meters met 1 telwerk en bij meters met 2 telwerken. Dubbeltarief kunt u alleen gebruiken als uw meter 2 telwerken heeft. En vanaf 1 juli 2021 kan het alleen met een slimme of digitale meter. Heeft of wilt u geen slimme meter? Dan is alleen maar enkeltarief mogelijk.

 • Met een enkele meter wordt alle stroom afgerekend tegen één tarief. Met een dubbele meter kunnen er twee tarieven gelden: één voor de piekuren en één voor de daluren.

  Bij een enkeltarief wordt altijd één tarief betaald, ongeacht de dag of het tijdstip van verbruik. Bij een dubbeltarief wordt in het weekend en 's avonds na 11 uur tot 's morgens 7 uur een lager tarief betaald. Afhankelijk van de energieleverancier bedraagt het verschil ongeveer 1 cent per kWh. In sommige regio's begint het daltarief eerder, namelijk om 9 uur 's avonds.

  Afhankelijk van de leverancier, verbruik, regio én op welke tijdstippen waarop veel elektriciteit wordt gebruikt, kan een dubbeltarief besparingen opleveren. Een vuistregel volgens ConsuWijzer is: bij een jaarverbruik van meer dan 3500 kWh aan energie, én minstens de helft van deze energie voor eigen gebruik tijdens de daluren. In dat geval kan het voordeliger zijn om te kiezen voor dubbeltarief, al scheelt het bij gemiddeld verbruik slechts een paar euro op jaarbasis (peildatum augustus 2023).

  In geval de wens van enkel- naar dubbeltarief bestaat, en er is in huis geen meter met een dubbel telwerk geïnstalleerd, moet er een nieuwe meter geïnstalleerd worden. De kosten daarvan liggen rond de honderd euro.

  In sommige plaatsen wordt standaard een meter met een dubbel telraam geplaatst. Dit wil niet zeggen dat er ook dubbeltarief wordt berekend. Dit is te zien op de jaarafrekening. Bij dubbeltarief staan op de factuur twee verschillende tarieven. Hangt er een meter met dubbel telwerk in huis, dan kan er bij de meeste energieleveranciers zonder kosten overgestapt worden naar dubbeltarief. Datzelfde geldt als besloten wordt om van dubbel- naar enkeltarief te gaan.

  Voor gas bestaat er geen enkeltarief en dubbeltarief.

 • Krachtstroom is hetzelfde als een 3-fasenaansluiting. Een 3-fasenaansluiting is een aansluiting van 3 x 25 Ampère of hoger. Krachtstroom staat ook wel bekend als draaistroom. 

  Krachtstroom is nodig bij apparatuur die meer capaciteit vraagt dan een standaard aansluiting. Meer capaciteit is nodig als je apparaten installeert die een hogere energiebehoefte hebben dan waarvoor je aansluiting geschikt is. Voorbeelden hiervan zijn jacuzzi's, sauna's, elektrische kookapparatuur of een elektrische warmtepomp. 

  In de meeste woonhuizen vind je een 1 -faseaansluiting (aansluitwaarde van 1 x 35 Ampère voor elektriciteit). Bij nieuwbouw wordt in de meeste gevallen standaard een 1-faseaansluiting geïnstalleerd. Als je krachtstroom wilt, moet je dit dus zelf aanvragen bij je netbeheerder. Zie ook mijnaansluiting.nl.

 • Meterijking kan duidelijkheid geven bij een te hoog verbruik en het goed functioneren van de meter. IJking kan bij de netbeheerder aangevraagd worden. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport van energie in zijn gebied.

  Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

  1. De meter geeft buiten de eigen schuld om onterecht teveel verbruik aan. In dat geval moet de netbeheerder de meter dan vervangen of herstellen. Hij betaalt ook de kosten voor de ijking. Daarnaast moet er samen met het energiebedrijf vastgesteld worden of er de afgelopen jaren te veel of te weinig is betaald. Het energiebedrijf moet dit vervolgens verrekenen.

  2. De meter is in orde. De verbruiker betaalt dan zelf de kosten voor de ijking. De netbeheerder mag zelf bepalen hoeveel er voor een ijking betaald moet worden. ACM (Autoriteit Consument & Markt) stelt deze tarieven namelijk niet vast. IJking gaat op basis van kosten ongelijk. Dat betekent dat er vooraf betaald moet worden. Blijkt dat de meter buiten de eigen schuld om niet goed functioneert, dan wordt het bedrag na de ijking terugbetaald. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de netbeheerder.

 • De overheid heeft bepaald dat de kosten van aanpassing voor eigen rekening zijn.

 • Bij een overstap naar een andere energieleverancier neemt degene die overstapt ook zelf de meterstand op. De nieuwe energieleverancier zal zelf om deze meterstanden vragen. Deze meterstanden moet de leverancier binnen 15 werkdagen na de overstap doorgeven aan de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Als er iemand van energieleverancier verandert, houdt de netbeheerder dat ook bij. Als de energieleverancier de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, dan maakt de netbeheerder een schatting.

 • Het bedrijf van wie de elektriciteitsmeter en gasmeter wordt gehuurd, is eigenaar van de meter. Dat is vaak het meetbedrijf. En het meetbedrijf is vaak de netbeheerder. Vragen over de meter kunnen daarom gesteld worden aan deze netbeheerder. Deze registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

 • Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en verwerken van de meterstanden en vraagt elk jaar om de meterstanden door te geven. Eens in de 3 jaar controleert de netbeheerder de meterstanden in uw pand. In het verleden kwam er altijd een meteropnemer bij u langs. Dat is niet meer nodig: u kunt de stand(en) nu snel en eenvoudig zelf online doorgeven.

  Wanneer u de meterstanden online doorgeeft, ziet de netbeheerder of de gas- en/of elektriciteitsmeter het juiste verbruik registreert. Ze zien dus of de meter goed werkt. Netbeheerders zijn verplicht om de meterstanden eens per 3 jaar te controleren. 

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.