De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Energiebelasting

 • Iedereen met een stroomcontract ontvangt in 2022 een extra belastingvermindering van € 265 per jaar. In totaal krijgt u volgend jaar € 825 terug. Dit doet het kabinet om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen. Let op: dit is nog een voorstel d.d. 5 november 2021 dat de komende tijd door het kabinet en de Tweede Kamer wordt uitgewerkt. Op Gaslicht.com houden we u op de hoogte.

 • Het kabinet heeft een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangekondigd om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen. De energiebelasting op stroom gaat tijdelijk omlaag. Tot 10.000 kWh betaalt u volgend jaar per kWh 6,6 cent minder belasting. Daardoor betaalt u over elke kilowattuur nog slechts 4,45 cent energiebelasting. Daar bovenop komt nog wel de Opslag Duurzame Energie (ODE) van 3,69 cent per kWh. In totaal wordt dat dus ruim 8 cent per kWh  aan overheidsheffingen (peildatum 5-11-2021). Daarnaast  betaalt u 21%  btw over het 'kale' leveringstarief. Hoeveel compensatie u krijgt, hangt  af van uw verbruik.

  Let op: dit is nog een voorstel dat door het kabinet en de Tweede Kamer wordt uitgewerkt. Ervaring uit het verleden leert dat de exacte tarieven pas eind december op de website van de Belastingdienst terug te vinden zijn. Gaslicht.com houdt u op de hoogte. 

 • De overheid heeft ervoor gekozen de energiebelasting op gas niet tijdelijk te verlagen. In tegenstelling tot de energiebelasting op stroom gaat de belasting op gas volgend jaar omhoog. Als de belastingplannen doorgaan, betaalt u in 2022 van elke kuub gas 54,42 cent aan overheidsheffingen. Daarvan is 43,95 cent energiebelasting en 10,47 cent opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Deze bedragen zijn inclusief btw. Daarnaast betaalt u 21% btw over het 'kale' leveringstarief.

  Let op: dit is nog een voorstel dat door het kabinet en de Tweede Kamer wordt uitgewerkt. Ervaring uit het verleden leert dat de exacte tarieven pas eind december op de website van de Belastingdienst terug te vinden zijn. Gaslicht.com houdt u op de hoogte. 

 • U betaalt verschillende belastingen via de energierekening:  energiebelasting, btw en ‘opslag duurzame energie- en klimaattransitie’ (ODE). Met deze belasting stimuleert de overheid investeringen in duurzame energie. U betaalt energiebelasting voor elke kilowattuur (kWh) stroom en voor elke kubieke meter (m³) gas.

  U betáált echter niet alleen energiebelastingen, er is ook een vaste belastingteruggave. In 2021 is die 559 euro en in 2022 wordt de vermindering energiebelasting 825 euro per jaar.

 • Vermindering energiebelasting heet ook wel ‘heffingskorting’ of 'teruggave energiebelasting'. U heeft hier recht op als u stroom afneemt op een adres met een woon- of verblijfsfunctie. Denk aan huizen of bedrijfspanden. Voor een aansluiting in bijvoorbeeld een garagebox ontvangt u geen vermindering energiebelasting. De overheid stelt het bedrag jaarlijks opnieuw vast.

  In 2021 krijgen huishoudens € 559 terug. In 2022 komt daar € 265 bij mits het voorstel d.d. 5 november 2021 wordt goedgekeurd. Daarmee komt de totale teruggave energiebelasting dus uit op € 825. 

 • De overheidsheffing 'opslag duurzame energie- en klimaattransitie’ staat op uw energierekening om de investering in duurzame energie te stimuleren. Ook daarvoor betaalt u voor elke kilowattuur (kWh) stroom en elke kubieke meter (m³) gas.

  Sinds 1 januari 2013 is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht. Per 1 januari 2020 is de naam gewijzigd in:  Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Sinds die datum wordt de ODE eerlijker verdeeld tussen huishoudens en bedrijven.  Per 1 januari 2020 betalen bedrijven twee derde van de ODE en huishoudens een derde deel. Daarvoor betaalde ieder de helft.

Ontdek hoeveel u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar

Vergelijk en bespaar op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.

Navigatie