Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Overstappen

 • U kunt ook overstappen naar een goedkopere energieleverancier wanneer uw contract nog loopt. Vaak moet u dan een opzegvergoeding betalen. Ook moet u rekening houden met een opzegtermijn. Of het verstandig is het contract bij uw huidige leverancier te verbreken, is onder meer afhankelijk van het tarief dat u op dit moment betaalt. Wilt u weten of u moet betalen? Kijk in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.

 • U hoeft niet zelf op te zeggen als u overstapt. Uw nieuwe energieleverancier regelt uw opzegging. Uw oude energieleverancier maakt dan een eindafrekening. Heeft u nog een lopend contract? Let wel op dat u de einddatum van uw contract doorgeeft bij de overstap. Alleen op deze manier weet uw nieuwe energieleverancier wanneer uw nieuwe contract kan starten.

 • Ook met een laag energieverbruik is het absoluut interessant om te vergelijken en over te stappen. Het voordeel is vaak grotendeels afkomstig uit een korting. Deze wordt ook gegeven in het geval van een laag verbruik. Verbruikt u in 2023 minder dan 1200 m³ gas en 2900 kWh? Ook dan loont het om over te stappen. Steeds meer energieleveranciers bieden al variabele én vaste tarieven onder het prijsplafond. 

 • Er kan net zo vaak overgestapt worden als wenselijk. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de contractduur en eventuele opzegtermijnen van het contract.

 • Hoe lang een overstap duurt, hangt af van uw huidige contract. In het algemeen geldt een periode van 6 tot 8 weken weken. Deze periode bestaat uit 14 dagen bedenktijd voor het nieuwe energiecontract en een opzegtermijn van 30 dagen voor het oude contract. Een en ander is mede afhankelijk van het moment waarop de nieuwe leverancier het zogenaamde switchverzoek indient bij de netbeheerder en natuurlijk van de einddatum van uw huidige contract.

  Contract voor onbepaalde tijd?
  Dan duurt een overstap gemiddeld 6 tot 8 weken.

  Contract voor bepaalde tijd?
  Dan kunt u pas (boetevrij) overgenomen worden na de einddatum van uw huidige contract.

  Binnen 8 weken contractvrij?
  Dan wacht uw nieuwe leverancier met de overstap tot tot de opgegeven einddatum. 

  Loopt uw contract nog langer dan 8 weken?
  Dan kunt u nog niet in alle gevallen de overstap regelen. Is het niet mogelijk om uw einddatum op te geven op het aanmeldformulier? Dan bent u nog te vroeg. Meer informatie hierover kunt u vinden tijdens het vergelijken van energiecontracten op het aanmeldformulier (door het klikken op het i-tje bij ’Einddatum’).

 • • Vul uw postcode en uw persoonlijk jaarverbruik gas en/of elektriciteit in in de Energievergelijker. Uw jaarverbruik is terug te vinden op de jaarnota van uw energieleverancier. Heeft u zonnepanelen, geef dan ook aan hoeveel de verwachte jaaropbrengst is. Vink aan indien u een dubbele meter heeft. Klik op 'Vergelijk energieprijzen'.

  • De Energievergelijker berekent welke energieleverancier voor u de goedkoopste energietarieven heeft. Met de filters kunt u uw specifieke voorkeuren aangeven zoals variabele of vaste tarieven en de duur van het contract. Ook kunt u zien hoe de leveranciers scoren op klanttevredenheid en duurzaamheid.

  • Nadat u uw keuze gemaakt heeft, klikt u op de aanmeldknop. Zo komt u bij het aanmeldingsformulier. Vul de aanvullende informatie in, zoals uw naam en adresgegevens en bevestig uw overstap. 

  • Vul hier ook de einddatum van uw huidige contract in. Deze heeft de nieuwe energieleverancier nodig om een opzegvergoeding te voorkomen. 

  • U ontvangt direct een bevestigings-e-mail van Gaslicht.com met alle gegevens en tarieven van uw aanmelding. Bewaar deze bevestigings-e-mail goed. 

  • Gaslicht.com stuurt uw aanmelding direct door naar uw nieuwe leverancier. 

  • De nieuwe energieleverancier zal uw oude energieleverancier inlichten over het feit dat u van energieleverancier gaat wisselen. 

  • Na ontvangst van de bevestiging van de leverancier heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden). 

  • Afhankelijk van uw huidige contract is de overstap naar uw nieuwe energieleverancier in ongeveer 6 tot 8 weken gerealiseerd.

 • Overstappen naar een andere energieleverancier? Dan bestaat er een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Dat betekent dat als de overeenkomst wordt opgezegd, de overeenkomst nog maximaal 30 dagen duurt. Staat er in de overeenkomst een kortere termijn dan 30 dagen? Dan geldt deze kortere termijn. Staat er in de overeenkomst een langere termijn dan 30 dagen? Dan geldt toch de termijn van maximaal 30 dagen.

  De overstapdatum kan per energieleverancier verschillen. Neem bij twijfel contact op met de leverancier om te informeren naar de overstapperiode. Ook als het een contract voor bepaalde tijd is, blijft overstappen heel makkelijk. Iemand die wil overstappen hoeft zich alleen maar als klant aan te melden via het overstapformulier op deze site. De energieleveranciers regelen de rest.

 • Geef bij een overstap de meterstanden door aan de nieuwe energieleverancier. Dit kan tot uiterlijk 15 werkdagen na de overstap. De nieuwe energieleverancier zal deze meterstanden doorgeven aan de oude leverancier voor het opmaken van de eindafrekening.

  Geeft u de standen niet door, dan kunnen de meterstanden worden geschat. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energienota. Uw energieleverancier zal u daarop wijzen.

  Na de overstap krijgt u binnen 6 weken een eindafrekening. Controleer deze eindafrekening met de standen die u heeft doorgegeven.

  Tip: maak een foto van uw meterstanden en maak een kopie van het formulier waarop u de standen heeft ingevuld. Zo kunt u de eindafrekening controleren en eenvoudiger bezwaar maken als de berekening niet klopt. 

 • Wie nog nooit naar een andere energieleverancier is overgestapt, heeft op dit moment een contract voor onbepaalde duur. Overstappen kan altijd en is met inachtneming van een termijn van 30 dagen.

  Voor wie een contract voor bepaalde duur heeft, bijvoorbeeld voor 1 jaar, moet goed op de einddatum van het contract letten. Ook nu kan er altijd overgestapt worden met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Wordt zo'n contract echter voortijdig verbroken, dan kan de energieleverancier een opzegvergoeding (overstapboete) in rekening brengen. Daarnaast bestaat de kans dat de eventuele bonus en korting van de oude leverancier wordt misgelopen.

  Zorg er ook voor dat er niet te lang gewacht wordt met overstappen. Na een jaar wordt namelijk het hogere standaardtarief weer berekend. Daarnaast bestaat de kans dat er moet worden bijbetaald -of geld ontvangen kan worden- op de eindafrekening.

  Loopt het oude contract bijvoorbeeld van oktober t/m september en wordt tijdens of na de dure wintermaanden overgestapt, dan is de kans op bijbetalen groot. Wordt er na goedkope zomermaanden overgestapt, dan is het mogelijk dat de oude energieleverancier nog geld terugbetaalt.

  Per saldo maakt het niet uit, want wat er teveel aan de ene leverancier wordt betaald, wordt teruggegeven door de andere. Uiteindelijk wordt er alleen betaald wat er aan gas en elektriciteit verbruikt is een jaar.

  Via onze Contractwekker is het mogelijk automatisch een bericht te ontvangen wanneer het juiste overstapmoment daar is!

 • Nee, het kiezen en overstappen is gratis.

 • Elektriciteit en gas kan worden afgenomen bij de bestaande energiebedrijven en bij nieuwe leveranciers. Leveranciers hebben een leveringsvergunning nodig. Deze site vermeldt alleen leveranciers met een vergunning.

 • De verrekening gebeurt door de oude leverancier op de gebruikelijke wijze.

 • Een contract voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 jaar, kan tussendoor opgezegd worden. Er moet dan in de meeste gevallen wel een opzegvergoeding betaald worden. Dat staat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Is het een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan hoeft er alleen rekening gehouden worden met de opzegtermijn en hoeft er geen opzegvergoeding betaald te worden.

 • Nee, niemand komt zonder stroom en gas te zitten bij een overstap. Wanneer iemand zich aanmeldt bij een nieuwe energieleverancier, dan regelen de energiebedrijven de rest. Geef wel tijdig de meterstanden door wanneer daarom gevraagd wordt.

 • Nee, een gebruiker die is afgesloten moet er eerst voor zorgen dat hij weer aangesloten wordt en aan zijn eventuele verplichtingen voldoet.

 • Energieleveranciers mogen hun eigen leveringstarieven bepalen. De kosten die energieleveranciers in rekening brengen bestaan uit vaste en variabele leveringskosten. De vaste leveringskosten zijn de kosten ongeacht de hoogte van het verbruik en kunnen sterk verschillen per energieleverancier of per contract. Het beste is om de verschillende leveringstarieven via deze site met elkaar te vergelijken.

 • Nee, het overstappen gebeurt administratief. De energielevering gaat gewoon door.

 • Gas en elektriciteit hoeven niet van dezelfde leverancier te worden afgenomen. Veel energieleveranciers zullen aanbiedingen doen om zowel elektriciteit als gas te leveren, maar er zijn ook bedrijven die zijn gespecialiseerd in alleen maar elektriciteit of alleen maar aardgas. De keuze hierin ligt bij de gebruiker.

 • Overstappen loont meteen, omdat er een korting wordt gegeven en er scherpere tarieven gelden. In geval van een jaarcontract, valt de gebruiker na een jaar doorgaans weer terug op het reguliere tarief. Als er dan wederom wordt overstapt naar een andere energieleverancier, kan er nooit terug op het reguliere tarief teruggevallen worden. Daarnaast krijgt de overstapper (meestal) een korting en heeft zo dus het meeste voordeel.

 • Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

 • Bij een overstap of verhuizing vraagt de nieuwe energieleverancier om de meterstanden, zowel van de elektriciteitsmeter als van de gasmeter. De energieleverancier moet de meterstanden binnen 15 werkdagen na de datum van overstap of verhuizing doorgeven aan de netbeheerder. Binnen deze termijn moeten de meterstanden worden doorgeven.

  Geef je de standen niet door, dan kunnen de meterstanden worden geschat. Dit kan leiden tot een hogere of lagere energierekening.

 • Nee, de nieuwe leverancier zal de bestaande leverancier inlichten. De oude leverancier moet binnen twee maanden na de overstap een eindafrekening sturen. Controleer de meterstanden op deze afrekening goed. Ga in het huidige contract na welke opzegtermijn en minimum looptijd van toepassing is, zodat er indien nodig tijdig opgezegd kan worden.

 • Er kan gekozen worden uit een contract met vaste of variabele leveringstarieven. Bij vaste energietarieven staan de tarieven vast gedurende de looptijd van het contract. Een contract met variabele tarieven is gebaseerd op het verleden. De gemiddelde prijs van olie in de afgelopen zes maanden bepaalt wat er de komende tijd voor energie betaald moet worden. De leveringstarieven voor gas en elektriciteit worden dus ieder half jaar opnieuw aangepast: in januari en in juli.

  Wordt er voor een contract met vaste tarieven gekozen, kijk dan naar de toekomst. Is de verwachting dat de energietarieven zullen stijgen, zet de tarieven dan voor een bepaalde tijd vast. Tijdens deze periode hebben tariefswijzigingen op basis van de olieprijs geen invloed op het contract. Dit is goed te vergelijken met sommige hypotheekvormen waarbij de rente wordt vastzet. Er wordt wel een opslag om het risico van toekomstige prijsstijgingen af te dekken betaald.

  Ga na of de 'zekerheid van een vaste prijs' wenselijk is. Als de prijs wordt vastzet en de prijzen dalen, dan is er wel de zekerheid, maar wordt er ook meer betaald dan wanneer er voor variabele energietarieven was gekozen. Vastzetten kan gunstig zijn, maar het hoeft niet.

  Voordeel vaste energietarieven: tijdlang geen omkijken naar het energiecontract; zekerheid met een gegarandeerde prijs.

  Nadeel vaste energietarieven: geen voordeel van tussentijdse prijsdalingen.

 • Gebruikers met klachten over bijvoorbeeld facturen, termijnbedragen (voorschotten), meterstanden en (on-)gewenste wissel van leverancier kunnen een klacht indienen. Dan dient er allereerst schriftelijk geklaagd te worden bij het betreffende energiebedrijf. Als er gezamenlijk geen bevredigende oplossing gevonden wordt, kan een gebruiker naar de Geschillencommissie Energie en Water gaan. In de algemene voorwaarden in het contract staat of het energiebedrijf is aangesloten bij deze geschillencommissie. Het kan ook zijn dat er in de voorwaarden staat dat het energiebedrijf een eigen regeling voor geschillen heeft. Volg dan deze eigen regeling.

  Sinds 2006 kunnen klachten ook bij ConsuWijzer gemeld worden, een samenwerking met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ConsuWijzer stuurt de klacht door naar de betreffende toezichthouder. Als op basis van meerdere klachten het vermoeden ontstaat dat een bedrijf zich niet aan de wet houdt, kan deze optreden. De ACM is de nieuwe toezichthouder op het gebied van algemeen consumentenrecht en is vanaf 1 januari 2013 van start gegaan.

 • Bij het energie vergelijken, kiezen en overstappen naar een energieleverancier moet er op een aantal zaken gelet worden. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  Leveringsvergunning

  Kies altijd voor een betrouwbare energieleverancier. De energieleverancier moet beschikken over een leveringsvergunning. Alleen energieleveranciers met een vergunning worden opgenomen op deze site.

  Energieprijzen

  Aanbiedingen van gas en stroom kunnen uiteenlopen van hoge vaste bedragen met lage verbruikstarieven tot lage vaste bedragen met hoge verbruikstarieven. Afhankelijk van het specifieke verbruik moet er een inschatting gemaakt worden over welke variant het voordeligst is.

  Kortingen op de energieprijs

  Energieleveranciers kunnen korting bieden ten opzichte van de prijs die bij de huidige energieleverancier betaald wordt. Exclusieve acties zijn acties die alleen gelden bij het aanmelden via deze website.

  Prijsgaranties

  Het ook van belang om op te letten of de aangeboden prijs voor stroom en/of gas vast is en of het tarief tussentijds gewijzigd kan worden.

  Contractduur en opzegtermijn

  Als iemand nog nooit naar een andere energieleverancier is overgestapt, zal het huidige contract voor onbepaalde duur zijn. Er kan dan altijd opzegd worden met inachtneming van een termijn van dertig dagen.

  Algemene en actie voorwaarden

  Alle leveranciers hanteren algemene voorwaarden. De voorwaarden kunnen bij de ene leverancier gunstiger zijn dan bij de andere.

  Klantenservice en klachtafhandeling

  De kwaliteit van de klachtafhandeling is eind 2005 onderzocht door de toezichthouder. Op de site worden de verschillen in service, o.a. over de kwaliteit van de klachtafhandeling of meterstanden online kunnen worden doorgegeven en welke servicediensten de leverancier biedt, duidelijk gemaakt.

  Maandelijkse voorschotnota

  De nieuwe leverancier brengt zowel de leveringskosten als de transportkosten in rekening op één factuur. De energieleverancier bepaalt in redelijkheid de hoogte van de maandelijkse voorschotnota. Het maandelijkse voorschot kunt u zelf wijzigen maar let op dat u deze niet te hoog zet.

  Stroometiket

  Sinds 1 januari 2005 zijn energiebedrijven verplicht een stroometiket te maken voor hun klanten. Hierop staat de oorsprong van de geleverde elektriciteit. Alle leveranciers moeten dit op dezelfde wijze aangeven.

  Lees hier meer details over waar op te letten bij het overstappen.

 • Een loyaliteitsbonus is een cadeau, bonus, korting of andersoortige vergoeding die sommige energieleveranciers klanten geven als ze bij hen blijven tot het einde van hun contract. Voor 1 juni 2023 was er geen verschil tussen welkomstbonus, cashback of welkomstpremie en werd er niet gesproken over loyaliteitsbonus.  

  Op 1 juni 2023 zijn de regels omtrent de opzegvergoeding aangepast en daarmee ook de regels omtrent welkomstpremie.  Heeft u een contract afgesloten na 1 juni 2023 en zegt u op binnen 6 maanden nadat uw contract is ingegaan? Dan mag uw leverancier eisen dat u de welkomstpremie terugbetaalt. U hoeft nooit een hoger bedrag terug te betalen dan de welkomstpremie. U hoeft de welkomstpremie niet terug te betalen als u het bedrag later krijgt dan uw betaling van het tweede termijnbedrag.

 • Bij de meeste energieleveranciers is een nieuwe klant iemand die een jaar geen klant bij deze leverancier is geweest. Daardoor is overstappen aantrekkelijk, omdat op die manier telkens weer gebruik gemaakt kan worden van een kortingen.

 • Sommige leveranciers geven een korting of loyaliteitsbonus als u via deze site overstapt. Het tijdstip van de uitbetaling of verrekening van het geldbedrag (cashback) is afhankelijk van de leverancier. Sommigen storten het geld op de bankrekening na betaling van het tweede termijnbedrag, anderen verrekenen het met de jaarnota. De korting vervalt indien u het contract voortijdig beëindigt. In de contractvoorwaarden kunt u nalezen hoe en wanneer de korting wordt uitgekeerd.

 • Om ervoor te zorgen dat de levering van elektriciteit en gas gewoon blijft doorgaan, heeft de overheid regels gemaakt. Deze zorgen ervoor dat er automatisch een tijdelijk energiebedrijf wordt toegewezen. Dit bedrijf levert gas en stroom vanaf dat tijdstip onder zijn eigen voorwaarden. De gebruiker krijgt hierover binnen drie werkdagen bericht en hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Binnen drie maanden moet er door de gebruiker een keus gemaakt worden voor een ander energiebedrijf. Er kan gekozen worden voor het tijdelijke energiebedrijf, maar ook voor een ander. De gebruiker krijgt een brief van het tijdelijke energiebedrijf waarin staat welke keuzes deze heeft. Wordt er gekozen voor een ander energiebedrijf, dan geldt een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

 • Met onze gratis overstapservice kan snel, makkelijk en veilig van energieleverancier worden overgestapt. Onze overstapservice kost helemaal niets. Nadat er via onze website een nieuwe energieleverancier is gekozen, zorgen wij ervoor dat de overstap goed wordt geregeld. Zonder gedoe en zonder kosten is alles in 5 minuten zorgeloos geregeld!

 • Doorgaans zijn energiecontracten voor één jaar met vaste tarieven het meest voordelig. Wordt er gekozen voor een contract voor drie jaar, dan wordt er meestal een hoger tarief betaald. Dit komt doordat een energieleverancier zekerheid inbouwt voor eventuele prijsstijgingen. Of een driejarig contract uiteindelijk voordeliger blijkt te zijn, is afhankelijk van wat de markt op lange termijn gaat doen en dat is vooraf lastig te bepalen.

  De ervaring heeft geleerd dat het het meest lonend is om ieder jaar over te stappen via een vergelijkingssite, omdat energieleveranciers hier de hoogste kortingen geven. Driejarige contracten zijn minder aantrekkelijk, behalve voor wie veel waarde hecht aan zekerheid over een langere termijn. Met deze contractvorm is minder voordeel te behalen, ook omdat er dan drie jaar lang geen korting ontvangen wordt bij het overstappen naar een andere leverancier.

 • 1. Geef de verhuizing tijdig door aan de energieleverancier. Dit kan al vanaf drie maanden voor de verhuizing, maar doe het uiterlijk twee weken voor de verhuizing.

  2. Verhuizing melden via internet is vaak mogelijk.

  3. Verhuizen en tegelijk van energieleverancier wisselen is eveneens mogelijk. Denk aan opzegtermijn huidig contract.

  4. Schrijf op de dag van verhuizing de meterstanden op, zowel van het nieuwe als oude huis.

  5. Stuur de meterstanden binnen 15 dagen na verhuizing op of vul ze in via internet. De energieleverancier geeft de standen door aan de netbeheerder.

  6. Controleer de eindafrekening. Kijk of de opgegeven meterstanden ook op de eindafrekening staan. Kloppen de standen niet, neem dan contact op met de energieleverancier. Doe dit zo snel mogelijk, uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum mogen er andere meterstanden worden ingediend.

 • Heeft u een storing in de energielevering of ruikt u gas, dan belt u het nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800-9009. Dit is een gratis nummer.

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.