De onafhankelijke energievergelijker
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Energie terugleveren

 • De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via https://www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

 • Dan wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Dit heet salderen. De leverancier brengt het verbruik dat overblijft na salderen in rekening. Alleen over dit gesaldeerde verbruik wordt het leveringstarief en belastingen in rekening gebracht.

  Voorbeeld: Met behulp van zonnepanelen 2000 kWh per jaar opgewekt. Het eigen verbruik is 2500 kWh. Het energiebedrijf brengt dan 500 kWh in rekening.

 • Nee, omdat onze energievergelijker geen negatieve waarde accepteert, kunt u het beste 1 kWh invullen. U betaalt namelijk wel de netbeheerkosten en het vastrecht voor stroom. In de vergelijking ziet u vervolgens wat u aan het einde van het jaar betaalt als u komend jaar weer een negatief energieverbruik heeft. Omdat u een negatief verbruik heeft en dus energie teruglevert, krijgt u voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoedingen verschillen per leverancier.

 • Dit kan via Energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Na aanmelding kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

 • De postcoderoosregeling houdt in dat het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-/wind)energie door burgers en ondernemingen gestimuleerd wordt door een invoering van het verlaagd belastingtarief op de energierekening. Op 1 januari 2014 is de regeling in werking getreden en daarna meermaals gewijzigd. De regeling is bedoeld voor coöperaties of Vereniging van Eigenaren. Het ging hierbij voornamelijk om burgers die niet beschikken over de mogelijkheid om zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen en daarmee zijn uitgesloten van de salderingsregeling.  

  Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers aan het project in hetzelfde, of een aangrenzend postcodegebied woonachtig zijn (‘de postcoderoos’) als de installatie. Hiermee wordt het lokale karakter van de regeling gewaarborgd. De belastingkorting geldt alleen voor het eerste belastingtarief, dat wil zeggen: de korting is alleen van toepassing op het jaarlijkse verbruik tot 10.000 kWh per jaar.  

  Het totale aantal deelnemers aan postcoderoosprojecten ligt per oktober 2017 op maximaal circa 3800 burgers en bedrijven. In een Kamerbrief op 15 juni 2018 laat minister Wiebes weten dat de postcoderoosregeling tot 2020 behouden blijft. De minister onderzoekt om de regeling op termijn te herzien in samenhang met de terugleversubsidie.

 • De terugleververgoeding hangt af van de energieleverancier. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.

  Meer details weten? Kijk dan op de website van ConsuWijzer.

 • Geef aan de energieleverancier door dat de wens bestaat om terug te leveren. Er hoeft geen nieuw contract afgesloten worden. Meld het terugleveren ook bij de betreffende netbeheerder. Doe dat binnen een maand na ingebruikname van de installatie. Dit kan via www.energieleveren.nl.

 • Voor het terugleveren van stroom is een analoge (Ferraris-meter) of digitale (slimme) meter nodig.

  Een Ferraris-meter loopt automatisch terug als er elektriciteit aan het net teruggeleverd wordt. Dan hoeft deze niet vervangen te worden. Bij salderen wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Als er alleen gesaldeerd gaat worden, dan kan deze meter blijven hangen.

  Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt, dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert.

  Een slimme meter aanvragen kan bij de netbeheerder. Vraag dan om een zogenaamde prioriteitsplaatsing. De netbeheerder plaatst de slimme meter gratis. Wordt de slimme meter aangevraagd, dan kunnen er kosten aan de plaatsing verbonden zijn. De netbeheerder mag dan voor de plaatsing van de slimme meters voor elektriciteit en gas samen maximaal 72,60 euro vragen (peildatum juli 2015). Is er geen gasaansluiting? Dan kost de plaatsing van de slimme meter voor elektriciteit iets minder. De netbeheerder plaatst de slimme meter binnen drie maanden.

Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Navigatie