Vergelijk het volledige energieaanbod
Energie vergelijken

Energie terugleveren

 • De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via https://www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

 • Dan wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Dit heet salderen. De leverancier brengt het verbruik dat overblijft na salderen in rekening. Alleen over dit gesaldeerde verbruik wordt het leveringstarief en belastingen in rekening gebracht.

  Voorbeeld: Met behulp van zonnepanelen 2000 kWh per jaar opgewekt. Het eigen verbruik is 2500 kWh. Het energiebedrijf brengt dan 500 kWh in rekening.

 • Nee, omdat onze energievergelijker geen negatieve waarde accepteert, kunt u het beste 1 kWh invullen. U betaalt namelijk wel de netbeheerkosten en het vastrecht voor stroom. In de vergelijking ziet u vervolgens wat u aan het einde van het jaar betaalt als u komend jaar weer een negatief energieverbruik heeft. Omdat u een negatief verbruik heeft en dus energie teruglevert, krijgt u voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoedingen verschillen per leverancier.

 • Dit kan via Energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Na aanmelding kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

 • De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Het is  per 1 april 2021 de vervanger van de oude postcoderoosregeling. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

  In de nieuwe regeling krijgen energiecoöperaties een vergoeding per opgewekte kWh die zij zelf onder de deelnemers moeten verdelen. Deze tarieven worden voor 15 jaar vastgelegd vanaf de start. Hierdoor ontstaat langdurige zekerheid over het rendement van de investering. Er is geen afhankelijkheid meer van een energieleverancier die wel of niet wil meewerken. Daarnaast verviel het voordeel van de postcoderoosregeling als er overgestapt werd naar een andere leverancier of wanneer er verhuisd werd naar een adres wat buiten de postcoderoos valt.

  De nieuwe regeling biedt 15 jaar zekerheid, maar kan elk jaar overtekend worden. Er is dan dat jaar geen budget meer voor nieuwe coöperaties. Die moeten dan wachten tot het jaar erop voor hun 15 jaar subsidie ingaat.

  Bestaande coöperaties die al gebruikmaken van de huidige regeling kunnen niet overstappen naar de nieuwe regeling. De vaste vergoeding gaat uit van een vast bedrag minus de per jaar bepaalde gemiddelde marktprijs per kWh. Want dat laatste deel krijgt u al van de leverancier. Als uw energiecoöperatie geen goed teruglevertarief bij de energieleverancier bedingt komt de totale opbrengst dus iets lager uit.

  Na 15 jaar stopt de terugleversubsidie en krijgt u dus alleen nog het teruglevertarief van de leverancier. In de energievergelijker van Gaslicht.com vindt u de actuele terugleververgoeding van elke energieleverancier. Een aanvraag kan gedaan worden via het stappenplan van RVO.

 • De terugleververgoeding hangt af van de energieleverancier. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.

  Meer details weten? Kijk dan op de website van ConsuWijzer.

 • Geef aan de energieleverancier door dat de wens bestaat om terug te leveren. Er hoeft geen nieuw contract afgesloten worden. Meld het terugleveren ook bij de betreffende netbeheerder. Doe dat binnen een maand na ingebruikname van de installatie. Dit kan via www.energieleveren.nl.

 • Voor het terugleveren van stroom is een analoge (Ferraris-meter) of digitale (slimme) meter nodig.

  Een Ferraris-meter loopt automatisch terug als er elektriciteit aan het net teruggeleverd wordt. Dan hoeft deze niet vervangen te worden. Bij salderen wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Als er alleen gesaldeerd gaat worden, dan kan deze meter blijven hangen.

  Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt, dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert. 

Ontdek of u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen
Website van het Jaar Shopping Awards

Vergelijk het volledige energieaanbod

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Gaslicht.com is altijd gratis. Vergelijk en stap over.